از دفترچه خاطرات يك كودك فلسطيني   

                                            *دكتر ليلا ياغي- شاعره اردني
                                               ترجمه از اكبر برخورداري
                                               ويرايش ادبي از علي رضا قزوه

او هر شب
در دفترچه خاطراتش مي نويسد
از گلوله اي كه مي گذرد از كنار پنجره اش
از كشته شدن مادرش مي نويسد
از ترس هايش
از كابوس هاي شعله ورش
دخترك فلسطيني
هر شب در دفترچه خاطراتش مي نويسد
با دردهايش
كابوس هايش را تسكين مي دهد
دخترك داشت خاطراتش را مي نوشت كه
بلودوزرها بر دفترش ريختند و بر خاطراتش!
حالا دخترك خفته است در زير خاك
فراموش شده
دختركي كه روزي خاطرات ناتمامش را مي نوشت
حالا بر قبرش
بچه هاي اسرائيلي بازي مي كنند و آواز مي خوانند
بچه هايي كه نمي دانند غم فردا يعني چه !
و نمي دانند
جايي كه آنان بازي مي كنند مصادره شده است
و ما
همچنان به حمايت از اسرائيل ادامه مي دهيم
روزي ده ميليون دلار
و شعار مي دهيم
كه همه انسان ها برابر آفريده شده اند
و دخترك و مادرش را فراموش كرده ايم
روزي ده ميليون دلار
به اسرائيل مي فرستيم !
روزي ده ميليون دلار!

لینک
یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد