۳۱۳ ذوالفقار   

                                  *علیرضا قزوه

هنوز هم كه هنوز است

همايشي

بزرگ تر از حج نيست

كتابي

شگفت تر از قرآن

عبارتي

شيواتر از

"اقرا بسم ربك الذي خلق ..."

هنوز هم كه هنوز است

ماهواره ها

دنبال رد پاي تو مي گردند

در ليله الاسراء

وصهيونيزم

با مركاوا

با هزار جور سلاح

در خيبر جنوب

مغلوب "نصرمن الله" مي شوند

 

هنوز هم كه هنوز است

مولا علي(ع)

با بازوان خيبري اش

سلمان پاك

با انديشه اش

اسطوره ي دلاوري اند

گفتند از دينت بگو

گفتي كه بر طريقت ابراهيمم

دين حني !

و كيست كه مثل تو

اسحاق را

با اسماعيل آشتي بدهد؟!

خاخام هاي خام

اما اصحاب تفرقه و كيدند

سيا و پنتاگون

همراه با موساد

دنبال راه هاي دشمني اند

راهي كه شيعه را

دشمن كند با

برادران اهل تسنن

ديروز

با كاريكاتور

امروز

با قطعنامه و با ماهواره ي جاسوسي

 

مي بيني محمد(ص)!

كعب الاحبار

از اسلامش برگشته است

به جلد دوم اسرائيليات

خاخام ها

عروسك موسادند

بگذار ابوسفيان

به گله هاي شتران و آواكسش بنازد

و خاخام هاي يك چشم

به حق"وتو"

دلخوش شوند

ابولهب پنهاني

با تل اويو رابطه داشته باشد

اما هنوز هم كه هنوز است

ذوالفقار علي پر مي كشد

بالاتر از بمب اتم

بالاتر از تمام ماهواره هاي شياطين

 

نبرد آرماگدون تمام شد

نبرد آرماگدون نبرد جنوب بود

و اين حسن نصرالله

تنها يكي از آن

سيصد و سيزده ذوالفقار

نبرد آرماگدون تمام شد

و ذوالفقار

و نصرالله

خاخام هاي يك چشم را

بي چشم كرد .

 

هنوز هم كه هنوز است

تو

نوانديش تري از تمامي آن ها

كه جمع شده اند

در شوراي امنيت

و پشت سر هم

قطعنامه

شليك مي كنند.

لینک
دوشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٥ - عبدالرحیم سعیدی راد