انفجار و آتش و دود

*شایا تجلی

باز دوباره اتفاقی داره تو هوا میو فته

داره باز دوباره بمبی بی سر و صدا میو فته

توی روزنامه می خونی: انفجار و آتش و دود

سایه سیاه وحشت روی خونه ها میوفته

بوی پیراهن سوخته بوی تاول تن سوخته

بدنای تیکه پاره زیر دست و پا میوفته

خونه تو هجوم پاییز خونه زیر بار آوار

توی حوض خونه عکس اشک ماهیا میوفته

داریم عادت میکنیم ما به صدای بمب و آتش

داره توی گوش دنیا این صداها جا میوفته

حالا موسیقی موشک حالا موسیقی راکت

تندیس خشم و خشونت داره از هوا میوفته

خونه تو هجوم پاییز خونه زیر بار آوار

توی حوض خونه عکس اشک ماهیا میوفته

/ 0 نظر / 18 بازدید