فرياد بزن

                            *علی داوودی

فریاد بزن

در واشنگتن‌

سازمان ملل

تنها صندوق رایی است

                              که در آن       

بلیط های باطل شده و آب دهان می اندازند

فریاد بزن در توکیو

در مسکو

که سامسونگ از آن ماست

 

فریاد بزن

و به مرسدس بنز بگو

که تمام دنیا با ماست

                         و خدا

فریاد بزن تا آبراهام لینکلن برده ها را لغو نکند

 

فریاد بزن در تهران خودمان

وبیکاره های ویلان بر چمن پارک ها را بیدارکن

                 - درختان را می گویم-

بیدار کن تا از شاخه های ناباورشان

                                           خورشید بشکفد

/ 0 نظر / 22 بازدید